Samodzielni

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2014-2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU „REJS KU DOROSŁOŚCI” – aktualizacja

Informujemy, że zmianie uległ termin grudniowych warsztatów w ramach programu „Rejs ku dorosłości”. Uczestnikom przypominamy o obowiązku zgłaszania ewentualnych nieobecności do M

FINAŁ I EDYCJI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ,,ODKOP MARZENIA”

30 października 2019 roku, na boisku sportowym Orlik przy SP nr 18 przy ul. Przyjaciół Żołnierza odbyły się rozgrywki finałowe I edycji turnieju ,,Odkop Marzenia”, organizatorem, których

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na Dostawę mebli gotowych, na wymiar oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części, w

HARMONOGRAM WSPARCIA MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW – grudzień 2019

Szanowni Państwo, udostępniamy aktualny plan usług specjalistów – psychologa, pedagoga, terapeuty i logopedy. harmonogram-mobilny zespół – grudzień 2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na: „Usługę trenerską w ramach programu Sztuka budowania” realizowaną w projekcie „Samodzielni – komple

Harmonogram wsparcia Placówek Wsparcia Dziennego przez Mobilny Zespół Specjalistów

Harmonogram wsparcia Placówek Wsparcia Dziennego przez Mobilny Zespół Specjalistów – listopad 2019