Samodzielni

„Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

"Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.