Samodzielni

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2014-2020

Nabór drużyn do Turnieju piłki nożnej miedzy Placówkami Wsparcia Dziennego w Szczecinie – „Odkop Marzenia”

Rozpoczynamy nabór drużyn do Turnieju piłki nożnej miedzy Placówkami Wsparcia Dziennego w Szczecinie – „Odkop Marzenia”.  Wypełnione formularze  – „karta zgło

Zapytanie ofertowe nr 2/RR/RPZP-K009/19 w trybie rozeznania rynku

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na: Zabezpieczenie medyczne czterech edycji Turnieju Piłki Nożnej Placówek Wsparcia Dziennego „Odkop Mar

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU UCZESTNIKÓW DO USŁUG MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW ORAZ DO PROGRAMU „SZTUKA BUDOWANIA”

Informujemy, że uwzględniając zgłaszane trudności w kompletowaniu dokumentów związane z okresem wakacyjnym, termin zgłaszania kandydatów do programu „Sztuka Budowania” zostaje p

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „REJS KU DOROSŁOŚCI”

Rozpoczynamy nabór do projektu usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (pieczy instytucjonalnej). Zakwalifikowanych do projektu wychowanków w wieku 14-20 lat obe

Ogłoszenie o zamówieniu

„Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta- w podziale na części”, w ramach projektu Samodz

Nabór uczestników do usług mobilnego zespołu specjalistów oraz do programu „Sztuka budowania”

Rozpoczynamy pierwszy nabór do usług mobilnego zespołu specjalistów dla wychowanków PWD oraz do "Sztuki budowania" dla całych rodzin wychowanków PWD.