Projekty

HARMONOGRAM WSPARCIA MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW – 20-31 STYCZNIA 2020

Szanowni Państwo, udostępniamy plan usług specjalistów – psychologa, pedagoga, terapeuty i logopedy na okres na 20-31 stycznia 2020 r. Harmonogram – 20-31 styczeń 2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na: „Usługę trenerską w ramach programu Sztuka budowania” realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksow

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w procedurze rozeznania rynku

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na: „Usługę trenerską w ramach programu Rejs ku dorosłości” realizowaną w projekcie „Samodzielni – komple

HARMONOGRAM WSPARCIA MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW – 2-17 STYCZNIA 2020

Szanowni Państwo, udostępniamy plan usług specjalistów – psychologa, pedagoga, terapeuty i logopedy na okres na 2-17 stycznia 2020 r. Harmonogram – mobilny zespół – styczeń 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NA remont trzech pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty na remont trzech pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66. Informacje o zamówieniu zamieszono w bazie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na: Dostawę sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie, w tym w ramach projektu