Projekty

HARMONOGRAM WSPARCIA MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW – 14-31 PAŹDZIERNIKA 2019

Szanowni Państwo, udostępniamy aktualny plan usług specjalistów – psychologa, pedagoga, terapeuty i logopedy. harmonogram – mobilny zepół specjalistów – 14-31 października 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi cateringowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na Usługę cateringową dla uczestników warsztatów „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i r

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ wraz z montażem dwóch platform przyschodowych

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty na: dostawę wraz z montażem dwóch urządzeń służących do przemieszczania osób niepełnosprawnych (platform przyschodowych) w budynku Centru

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na „Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta- w

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU „REJS KU DOROSŁOŚCI”

Udostępniamy harmonogram zajęć realizowanych w ramach programu „Rejs ku dorosłości”. Uczestnikom przypominamy o obowiązku zgłaszania ewentualnych nieobecności do Mentorek usamodz

OTWARCIE I EDYCJI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ”ODKOP MARZENIA”

W minioną środę 26 września 2019 r. na boisku sportowym Orlik przy SP nr 18 przy ul. Przyjaciół Żołnierza rozpoczęły się zmagania piłkarskie szczecińskich Placówek Wsparcia Dziennego.