Samodzielni

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2014-2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 821 mieszkańców Szczecina. Działania w ramach projektu realizowane będą od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r. przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie (COnD). Wsparciem zostaną objęte dzieci z 20 placówek wsparcia dziennego, rodziny doświadczające trudności wychowawczych, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, rodzice zastępczy oraz pracownicy systemu wsparcia dziecka i rodziny.

W projekcie COnD realizować będzie cele szczegółowe projektu poprzez:

  1. Rozszerzenie oferty w 20 placówkach wsparcia dziennego dla 320 dzieci i ich rodzin w okresie 01.06.2019 – 31.12.2022. W ramach zadania powstanie zespół mobilnych specjalistów, zrealizowany zostanie program „Sztuka budowania”, warsztaty kulinarne oraz komputerowe dla dzieci, a także turniej piłki nożnej.

  2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie i uruchomienie od 01.01.2020 dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób. W ramach zadania powstaną dwie nowe, w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci placówki opiekuńczo – wychowawcze.

  3. Wsparcie procesu usamodzielniania dla 30 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ramach zadania zrealizowany zostanie „Rejs ku dorosłości” – warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe dla osób usamodzielniających się oraz opieka mentora.

Projekt wpłynie na rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Szczecin, zmniejszenie barier równościowych, architektonicznych oraz zwiększenie dostępności informacji nt. istniejących możliwości wsparcia. Dzięki szkoleniom kadra instytucji wsparcia rodziny podniesie swoje kompetencje, a co za tym idzie będzie efektywniej wspierać rodziny w potrzebie. Dwie nowe placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewnią miejsca dla 22 wychowanków pieczy zastępczej, a wsparcie procesu usamodzielnienia wzbogaci działania skierowane do osób opuszczających pieczę zastępczą.

Wartość projektu wynosi 9 901 925,09 zł w tym dofinansowanie z UE 8 416 636,32 zł.

Więcej informacji o projekcie na stronach internetowych realizatorów:

http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/samodzielni_-_kompleksowy_system_wsparcia_dziecka_i_rodziny_zastepczej/

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU „REJS KU DOROSŁOŚCI” – aktualizacja

Informujemy, że zmianie uległ termin grudniowych warsztatów w ramach programu „Rejs ku dorosłości”. Uczestnikom przypominamy o obowiązku zgłaszania ewentualnych nieobecności do M

FINAŁ I EDYCJI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ,,ODKOP MARZENIA”

30 października 2019 roku, na boisku sportowym Orlik przy SP nr 18 przy ul. Przyjaciół Żołnierza odbyły się rozgrywki finałowe I edycji turnieju ,,Odkop Marzenia”, organizatorem, których

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na Dostawę mebli gotowych, na wymiar oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części, w

HARMONOGRAM WSPARCIA MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW – grudzień 2019

Szanowni Państwo, udostępniamy aktualny plan usług specjalistów – psychologa, pedagoga, terapeuty i logopedy. harmonogram-mobilny zespół – grudzień 2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na: „Usługę trenerską w ramach programu Sztuka budowania” realizowaną w projekcie „Samodzielni – komple

Harmonogram wsparcia Placówek Wsparcia Dziennego przez Mobilny Zespół Specjalistów

Harmonogram wsparcia Placówek Wsparcia Dziennego przez Mobilny Zespół Specjalistów – listopad 2019