Z dniem 1 stycznie 2013 roku UCHWAŁĄ NR XXIII/659/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 roku utworzone zostało Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza.

Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Szczecin. Centrum zapewnia obsługę ekonomiczno-organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

Przekształcenie Placówki

Z dniem 1 stycznia 2010 roku UCHWAŁĄ NR XLI/1023/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2009 roku, Pogotowie Opiekuńcze im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie, Dom Dziecka nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie i Dom Dziecka nr 2 im. Adama Mickiewicza przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie zostały przekształcone w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą im.Konstantego Maciejewicza w Szczecinie. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza była jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miasto Szczecin. Przedmiotem działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej było zapewnienie dzieciom warunków rozwojowych i wychowawczych na poziomie obowiązującego standardu opieki i wychowania.

Kolejne zmiany wprowadziła UCHWAŁA NR XXIII/659/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie. Z dniem 1 stycznia 2013 roku utworzone zostało Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza. Centrum jest jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Szczecin. Zadaniem Centrum Opieki nad Dzieckiem jest zapewnienie obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek wchodzących w strukturę Centrum.