Poniżej link do Zarządzenia Dyrektora dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza:

Regulamin zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie.