Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, projektora, ekranu oraz tablicy multimedialnej

Skan przygotowanej i podpisanej oferty (załacznik nr 2) należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@cod.szczecin.pl  w terminie do dnia 18.09.2019 r.

W załączeniu treść zapytania ofertowego, szczególowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 oraz formularz oferty – załącznik nr 2
Zapytanie ofertowe
Zalacznik nr 1 – OPZ-urządzenia
Załącznik nr 2 – formularz