Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

Usługę szkoleniową (trenerską) w ramach programu „Rejs ku dorosłości – edycja III”

realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

Zapytanie ofertowe -trener – rejs ku doroslosci-edycja 3

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia-Rejs ku doroslosci edycja III

Załącznik nr 2-oferta -Rejs edycja III

Termin składania ofert: 15.02.2022 r., godz. 12.00