Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

Usługę szkoleniową (trenerską) w ramach programu „Rejs ku dorosłości”

realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

Zapytanie ofertowe -trener – Rejs ku dorosłości-2021

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-oferta