Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

„Usługę trenerską – trener warsztatów komputerowych dla dzieci

realizowaną w Centrum Opieki nad Dzieckiem w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

Zapytanie ofertowe -trener -warsztaty komputerowe

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia-trener komputery

Załącznik nr 2-formularz oferty