Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Tęczowy domek ”

ul. Narożna 48
71 - 499 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 433-75-22

Tęczowy domek jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi, jednak głównie pełni ona funkcję placówki interwencyjnej. W swoich zasobach posiada 11 miejsca; wychowankowie mają  zapewnioną opiekę specjalistów.

Wydarzenia