Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Tęczowy domek ”

ul. Narożna 48
71 - 499 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 433-75-22

„Tęczowy domek” jest placówką opiekuńczo – wychowawczą łącząca zadania placówki typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego, w której pracuje w trybie zmianowym 7 wychowawców. W swoich zasobach posiada 14 miejsc. Wychowankowie mają  zapewnioną opiekę specjalistów.