Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

“ Osówka ”

ul. Mokra 23
71 - 495 Szczecin
sekretariat@cod.szczecin.pl
91 423-31-94

PO-W „Osówka” położona jest w dzielnicy Osów, nieopodal PO-W „Tęczowy domek”. Zapewnia miejsca pobytu dla 11 wychowanków, nad którymi opiekę sprawuje 6 wychowawców. W placówce dzieci maja zapewnione także wsparcie specjalistów.