Zgodnie z ustaleniami przedstawiamy aktualizację programu zajęć Rejsu ku dorosłości.

Mentorki są w stałym kontakcie bezpośrednim i zdalnym z wychowankami a zajęcia realizowane są w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Rejs ku dorosłości- harmonogram- edycja 2020-2021-aktualizacja