Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na: Zabezpieczenie medyczne czterech edycji Turnieju Piłki Nożnej Placówek Wsparcia Dziennego „Odkop Marzenia”.

Skan przygotowanej i podpisanej oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@cod.szczecin.pl                  w terminie do dnia 04.09.2019 r.

W załączeniu treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty – załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 1