Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

„Usługę trenerską w ramach programu Rejs ku dorosłości”

realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2