Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

Usługę szkoleniową (trenerską) w ramach programu „Rejs ku dorosłości – edycja IV”

realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

Zapytanie ofertowe -trener – rejs ku doroslosci-edycja 4

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia-Rejs ku doroslosci edycja IV

Załącznik nr 2-oferta -Rejs edycja IV

Termin składania ofert: 20.01.2023 r., godz. 12.00