Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

Usługę szkoleniową (trenerską) pn. „Sztuka budowania CV” w ramach programu „Sztuka budowania”

realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

Zapytanie ofertowe -trener – Sztuka budowania 3- warsztaty 2

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia-Sztuka 3-warsztat2

Formularz oferty-trener -Sztuka budowania 3-warsztat 2

Termin składania ofert: 15.04.2022 r., godz. 14.00