Samodzielni

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU - USŁUGA TRENERSKA - WARSZTATY KOMPUTEROWE

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

„Usługę trenerską – trener warsztatów komputerowych dla dzieci”

realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE trener komputerowy

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia-trener komputery

Załącznik nr 2 – formularz oferty-trener komputerowy

 

Termin składania ofert: 09.05.2022 r., godz. 12.00