Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

Usługę szkoleniową (trenerską) pn. „Warsztaty ekologiczne” w ramach programu „Sztuka budowania”

realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

Zapytanie ofertowe -trener – warsztaty ekologiczne

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia-warsztaty ekologiczne

Formularz oferty-trener -warsztaty ekologiczne