Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

Usługę szkoleniową (trenerską) – warsztaty ekologiczne w ramach programu „Sztuka budowania”

realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

Zapytanie ofertowe -trener – warsztaty ekologiczne

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia-Sztuka 3-warsztat 3

Formularz oferty-trener -Sztuka budowania 3-warsztat 3

Termin składania ofert: 05.05.2022 r., godz. 13.00