Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

Usługę szkoleniową (trenerską) pn. „Sztuka budowania CV” w ramach programu „Sztuka budowania”

realizowaną w projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

 

Uwaga! Dokonuję sprostowania omyłki pisarskiej dotyczącej daty, zawartej w zamieszczonym poniżej dokumencie „zapytanie ofertowe -trener-Sztuka budowania-2021-2”.

Prawidłowa treść ma mieć brzmienie:

„II. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

pkt.3 Planowany termin realizacji warsztatów: 23-25.07.2021 r.”

W pozostałych miejscach zapisy są prawidłowe.

Zapytanie ofertowe -trener – Sztuka budowania-2021-2

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia-Sztuka budowania – trener 2

Formularz oferty-Sztuka budowania-trener 2