Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

Dostawę sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie,

w tym w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

Zapytanie ofertowe-AGD

Załacznik nr 1 -OPZ – sprzęt AGD

Załącznik nr 2 – formularz