Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

„Usługę trenerską w ramach programu Sztuka budowania”

realizowaną w projekcie

„Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

 

Zapytanie ofertowe -trenerzy – Sztuka budowania

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2