Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą zamknięcia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego:

Informacja dotycząca zamknięcia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego