Dnia 21.09.2022 r. zakończony został nabór uzupełniający do usługi „Pedagoga Rodzinnego”.

Zakwalifikowane zostały dwie zgłoszone rodziny. Aktualnie w zadaniu jest komplet rodzin objętych pomocą.

Placówki zgłaszające rodziny zostaną poinformowane o wynikach drogą mailową.