W dniu 08.01.2019 roku Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego odwiedziły studentki III roku Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego. W grupie najmłodszej przeprowadziły bardzo ciekawe zajęcia – zabawy integracyjne oraz warsztaty plastyczne – wykonanie masek karnawałowych według własnego pomysłu.

Panie studentki podsumowały, że jesteśmy bardzo grzeczni, chętni do pracy i przesympatyczni!

To były bardzo przyjemne zajęcia i bawiliśmy się świetnie!