Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie oraz wykonali wspaniałe, a przy tym przerażające dekoracje.
Oto zwycięzcy:
I miejsce i nagrodę w wysokości 400,00 zł otrzymuje:
PO-W ,,Maciejkowa Przystań”
II miejsce i nagrody w wysokości 300,00 zł otrzymują:
PO-W ,,Osówka” oraz POW ,,Przy fontannach”
III miejsce i nagrody w wysokości 200,00 zł otrzymują
PO-W ,,Dom pod platanami” oraz Specjalistyczna Placówka Wsparcie Dziennego.
Gratulujemy!