Dzień dobry Państwu

w związku z realizacją nowego zadania „Wizyta edukacyjna w Warszawie dla wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Szczecin” rozpoczynamy nabór grup wychowanków oraz kadry do udziału w przedmiotowym zadaniu.

Realizacja zadania polega na organizacji wyjazdu do Warszawy dla 164 wychowanków z PWD w czterech grupach, w następujących terminach:

  1. 31.03-02.04.2023 r. – 40 uczestników + 4 opiekunów
  2. 28-30.04.2023 r. – 44 uczestników + 4 opiekunów
  3. 19-21.05.2023 r. – 40 uczestników + 4 opiekunów
  4. 09-11.06.2023 r. – 40 uczestników + 4 opiekunów

Cel zadania: podnoszenie kompetencji matematyczno- przyrodniczych oraz obywatelskich i patriotycznych, rozwój kompetencji społecznych.

Ramowy harmonogram wizyty edukacyjnej w Warszawie dla wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego z terenu Gminy Miasta Szczecin zamieszczam w załączniku.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat. Mają zapewniony przejazd, bilety wejścia do obiektów w trakcie realizacji programu edukacyjnego, pełne wyżywienie (uwzględniające szczególne wymagania zdrowotne) – również prowiant na drogę, zakwaterowanie w Warszawie w Centrum Okopowa (pokoje kilkuosobowe z węzłem sanitarnym, wyposażone w ręczniki i podstawowe środki higieny).

Realizatorem przedmiotowego zadania będzie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

NABÓR TRWAŁ BĘDZIE do 17 marca 2023 r.

Do tego dnia wypełnioną „kartę zgłoszenia grupy” (w załączniku) należy  złożyć w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub przesłać drogą mailową na adres arokita-zeluk@cod.szczecin.pl Z INFORMACJĄ JAKI JEST PREFEROWANY TERMIN UDZIAŁU GRUPY W WYJEŹDZIE. W przypadku zgłaszania bardzo dużej grupy można wypełnić dwie karty.

Ze względu na określoną liczbę uczestników każdego wyjazdu O ZAKWALIFIKOWANIU NA DANY TERMIN DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Będę się starała uwzględnić Wasze preferencje na ile to będzie możliwe ale zastrzegam sobie możliwość przypisania grupy do innego terminu.

Najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem konieczne jest dostarczenie do mnie wypełnionej dla każdego z uczestników wyjazdu, „zgody rodzica/opiekuna” (w załączniku) zawierającej podstawowe informacje o dziecku umożliwiające przygotowanie organizatora do ewentualnych szczególnych wymagań oraz zapewnienie możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem podczas wyjazdu, w razie takiej konieczności.

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.

Dla wychowanków nie będących dotąd uczestnikami projektu „Samodzielni” konieczne będzie wypełnienie przez opiekuna pozostałych dokumentów wynikających z regulaminu. Informację o tym czy dany wychowanek jest już uczestnikiem projektu można uzyskać u mnie – mailowo lub telefonicznie, wtedy prześlę też „formularz uczestnika” do wypełnienia.

KADRA

Wraz ze zgłoszeniem grupy oczekujemy także zgłoszenia wychowawcy z danej PWD. Nie jest to warunkiem koniecznym wyjazdu dzieci ale to Wy znacie swoich wychowanków, to z Wami są związani i z pewnością będzie im łatwiej opuścić domy ze znajomymi, przychylnymi im osobami a dla niektórych pewnie będzie to pierwsze tego typu wyzwanie.

Proszę o informację o gotowości wyjazdu przy zgłoszeniu grupy.

Jeśli chętnych będzie więcej niż miejsc na dany wyjazd zastrzegam, że wybrane zostaną osoby, z których Placówki będzie jechało więcej wychowanków.

KADRA – FORMALNOŚCI

Osoba podejmująca się wyjazdu z Uczestnikami będzie zatrudniona na umowę zlecenie przez Caritas ASK. Przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 350 zł brutto brutto (czyli z kosztami pracodawcy) za wyjazd.

Zakres obowiązków:

– całodobowa opieka nad Uczestnikami wyjazdu

– przydział Uczestników do pokoi

– udział w zaplanowanych atrakcjach

– wypełnienie i przekazanie Organizatorowi listy obecności Uczestników

– pomoc w przeprowadzeniu oraz udział w ankiecie zadowolenia

– dokumentacja fotograficzna wyjazdu na potrzeby dokumentacji projektu „Samodzielni”

Osoby, które zadeklarują udział, po potwierdzeniu, że są zakwalifikowane do wyjazdu, proszone są o przesłanie na maila: wolontariat.caritas@cask.pl następujących informacji:

  1. Imię i nazwisko oraz termin, na który się wybierają
  2. Oświadczenie zleceniobiorcy (w załączniku wzór)
  3. Skan zaświadczenia o niekaralności
  4. Dyplom/zaświadczenie potwierdzając wykształcenie wymagane do pracy z dziećmi
  5. Zaświadczenie od pracodawcy o osiąganiu wynagrodzenia równego bądź wyższego od najniższej krajowej

Załączniki należy dosłać najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem. Gdyby był problem z dostarczeniem (w formie elektronicznej) któregokolwiek dokumentu można kontaktować się bezpośrednio z Panią Wiktorią Bolko – osobą odpowiedzialną ze strony Caritas za organizację wyjazdu (tel. 513 131 671)

 

Zachęcam do udziału w zadaniu i czekam na zgłoszenia.
W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.