Korzystając z wiosennej aury w lutym wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego wraz z panią socjoterapeutką Agnieszką wyszli na świeże powietrze i świetnie bawili się integrując.