Dzień dobry Państwu

Rozpoczynamy nabór drużyn i zawodników indywidualnych do III edycji Turnieju Sportowego dla Placówek Wsparcia Dziennego w Szczecinie, który rozgrywany będzie we wtorki w okresie kwiecień/maj 2022 r. na boisku własnym Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66 lub na boisku sportowym pod dużym balonem, ul.Nehringa 69.

Wypełnione formularze (w załączeniu)  – „karta zgłoszenia drużyny” (jedna dla każdej drużyny), „karta zgłoszenia uczestników indywidualnych” oraz „Oświadczenie opiekuna kandydata/kandydatki do projektu” (dotyczące każdego zawodnika z drużyny oraz każdego uczestnika indywidualnego) należy składać  w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie lub u specjalistki wsparcia dziennego Agnieszki Rokity-Żeluk w terminie do 28.02.2022 r.

Przypominam, że Placówka, która ma zbyt mało zawodników aby samodzielnie wystawić drużynę piłkarską ma możliwość stworzenia drużyny łączonej z inną Placówką. Drużyny mogą być chłopięce, dziewczęce lub koedukacyjne – pozostawiamy dowolność w tej kwestii.

Jednocześnie informuję, że dla wychowanków placówek, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach piłkarskich a często, choćby z powodów organizacyjnych, przyjeżdżają również z opiekunami na mecze zorganizowane będą ciekawe zajęcia sportowe. Będą to zawody sportowe o różnym stopniu trudności, dostosowane do wieku uczestników, odbywające się podczas rozgrywanych meczów –  zawody indywidualne, szybkie konkursy, rozstrzygane na bieżąco, z drobnymi nagrodami. Wychowanków tych Placówka zgłasza na druku „karta zgłoszenia uczestników indywidualnych” i  również dla każdego z tych dzieci konieczne jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna załącznika „Oświadczenie opiekuna kandydata/kandydatki do projektu”. Jeśli Placówka chce zgłosić większą liczbę uczestników niż przewidziano w „karcie” można wypełnić dwa druki lub skorzystać z wersji edytowalnej (otrzymali Państwo pocztą elektroniczną) i dodać dodatkowe wiersze w tabeli. Formalnie te dzieci również będą uczestnikami projektu i konieczne jest ich zgłoszenie z imienia i nazwiska oraz późniejsze wypełnienie dla nich dokumentów „uczestnika projektu”.

Po zebraniu zgłoszeń ustalony zostanie harmonogram rozgrywek, który otrzymacie Państwo dnia 14.03.2022 r.

Pierwsze rozgrywki (zarówno mecze jak i dodatkowe zawody sportowe) wstępnie planujemy na wtorek 05.04.2022 r.

Wówczas prześlę również pozostałe dokumenty, które muszą zostać wypełnione dla każdego zawodnika/zawodniczki i złożone najpóźniej w dniu, w którym uczestnik rozpoczyna swój udział w turnieju.

Wychowankowie biorący udział w I lub II edycji Turnieju (albo w innym wsparciu w ramach projektu „Samodzielni”) mają już złożony komplet wymaganych dokumentów jednakże muszą również zostać zgłoszeni do udziału i mieć świeżą zgodę rodzica/opiekuna na udział.

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU SPORTOWEGO PWD

karta zgłoszenia drużyny – III edycja

karta zgłoszenia uczestników indywidualnych- III edycja

Oświadczenie opiekuna kandydata do Turnieju- III edycja

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.