W dniu 22 marca rodzice wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego rozpoczęli udział w projekcie „W stronę rodziny” przygotowany przez pracownika socjalnego oraz socjoterapeutkę SPWD.

Projekt „W stronę rodziny” to cykl comiesięcznych spotkań z rodzicami wychowanków SPWD. Jego głównym celem jest wpieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, a także w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z najbliższymi. Ponad to pochylimy się nad więziami w rodzinie, komunikacją między jej członkami, a także emocjami, które niejednokrotnie są trudnym tematem. Dodatkowo omówimy kwestie, które usprawnią funkcjonowanie rodzin. Zależy nam na tym, by nie była to kolejna szkoła dla rodziców, przeprowadzona na schematycznym scenariuszu. Naszym atutem jest znajomość historii rodzin, a także ich przeżyć i trudności, z którymi się mierzą. Pozwoli to na stworzenie atmosfery zaufania i bliskości, która będzie gruntem do wymiany doświadczeń i udzielania wsparcia emocjonalnego w trudnych chwilach. W projekcie przewidziane są również spotkania z poszczególnymi rodzicami w celu omówienia bieżących problemów wychowawczych.

Pierwsze spotkanie „Budujemy mosty zamiast murów” miało na celu usprawnienie komunikacji między między członkami rodziny. Rodzice zapoznali się z różnorodnymi formami komunikacji, jej barierami i utrudnieniami, zostali zachęceni do rozwoju w sferze umiejętności komunikowania się i rozumienia innych oraz uzmysłowili sobie silne powiązanie rozwoju zdolności komunikacyjnych z rozwojem emocjonalnym i społecznym.

Spotkanie zostało zakończone wspólnym z dziećmi i wychowawcami ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i interesujących rozmowach przy ognisku.

To było ciekawe popołudnie!