29 kwietnia wychowankowie POW „Przy Fontannach”, „Pod Lipą”, ,,Pod Kasztanami” oraz „Pod Platanami” uczestniczyli w warsztatach języka migowego w ramach prowadzonego programu profilaktycznego ,,Spotkania z ciekawymi ludźmi”. Zajęcia przeprowadził dla nas zaproszony gość, Pan Jerzy Kałużny tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych. Człowiek, który całe swoje życie zawodowe i aktywność społeczną poświecił pracy na rzecz osób z wadami słuchu. W 2012 roku uhonorowany został tytułem „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych”. Pan Jerzy zaprezentował uczestnikom alfabet palcowy, każde dziecko miało możliwość zamigać swoje imię i nauczyć się zwrotów grzecznościowych w polskim języku migowym. Pan Jerzy opowiadał o świecie osób niepełnosprawnych słuchowo, pokazał nam na podstawie bohaterki reportażu, że osoby niesłyszące, doskonale radzą sobie w życiu, mogą pracować i rozwijać swoje pasje. Na zakończenie obejrzeliśmy bajkę ,,Królewna Śnieżka” w języku migowym.

Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu za przeprowadzenie warsztatów, oraz Pani Ani Świstek – Dubanowskiej za pomoc w realizacji tego spotkania.