4 marca wychowankowie POW „Przy Fontannach”, „Pod Kasztanami”, „Pod Lipą”, „Pod Platanami” oraz „Osówka” uczestniczyli w warsztatach lepienia z gliny w ramach prowadzonego programu profilaktycznego ,,Spotkania z ciekawymi ludźmi”. Zajęcia przeprowadziła dla nas zaproszona specjalistka Pani Asia, posiadająca bogaty warsztat w zakresie prac artystycznych, do którego zaliczyć można wiele stworzonych przez nią obrazów i rzeźb. Pani Asia przedstawiła uczestnikom sposoby obróbki gliny, dzięki którym wychowankowie mieli okazję stworzyć wybrany przez siebie obiekt. Dzieci pod czujnym okiem zaproszonego gościa, udzielającego wielu cennych wskazówek, stworzyły wymyślone przez siebie przedmioty. Wychowankowie wykazali się dużą kreatywnością, wyobraźnią oraz sprawnością manualną. Wśród artystycznych wytworów dzieci można było odnaleźć przeróżne kubki, miski, misie czy postacie. Na koniec zajęć dzieci pozostawiły stworzone przez siebie małe dzieła sztuki by mogły zostać wypalone w piecu. Wychowankowie na kolejnych zajęciach będą mieli okazję ozdobić wykonane przez siebie prace i zabrać je ze sobą na pamiątkę do placówki.