Udostępniamy harmonogram realizacji warsztatów komputerowych dla wychowanków PWD na miesiące wakacyjne (lipiec-sierpień)

harmonogram-warsztaty komputerowe-07-08.2020