Warsztaty były dostępne dla wszystkich wychowanków z placówek w strukturach Naszego Centrum. W tym dniu na potrzeby zajęć zostało otwarte jednodniowe studnio pod szyldem „Efekt”, które swoją siedzibę miało w dość nietypowych warunkach. Na jeden dzień garaż rowerowy pełen staroci gromadzonych przez lata, zamienił się w profesjonalne studio fotograficzne, gdzie nie zabrakło ciekawej scenerii oraz interesujących rekwizytów, które zostały wykorzystane na różne sposoby do konkretnej fotografii. Zajęcia warsztatowe zostały podzielone na dwie części: merytoryczną, gdzie dzieciaki miały możliwość zapoznania się z budową aparatu i narzędziami do wykonania dobrej fotografii. Części praktycznej, najbardziej atrakcyjnej, gdzie zmieniając swoje role, wcielały się w osobę fotografa bądź aktora studyjnego. Warsztaty zostały ukierunkowane na rozwijanie kreatywności i realizację twórczych pomysłów poprzez wykorzystanie dostępnych rekwizytów i środków artystycznych. Nie mniej ważna podczas zajęć stała się samoocena i ocena prac innych. Stworzyliśmy warunki, gdzie oprócz warsztatu fotograficznego, dzieciaki mogły rozwijać wrażliwość i wyobraźnię artystyczną, a dzięki możliwości natychmiastowego obejrzenia wyników swojej pracy, pobudzona została motywacja do działania, tworzenia nowych pomysłów.