Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem zaprasza do udziału w  konkursie bożonarodzeniowym

 „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”

Konkurs kolęd i pastorałek adresowany jest do wszystkich Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wchodzących w skład Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Do udziału w konkursie grupy kolędnicze mają za zadanie przygotować utwór (kolędę lub pastorałkę) w formie nagrania video (szczegółowe informacje w regulaminie konkursu).

Nagrania występów prosimy nadsyłać do 17 grudnia na adres: apauk@cod.szczecin.pl,

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 grudnia.

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!