Dnia 4 czerwca 2024 r. w świetlicy Centrum Opieki nad Dzieckiem odbyło się spotkanie starszych wychowanków naszych placówek, specjalistek pracy z rodziną oraz pracowników Działu Pieczy Zastępczej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się usamodzielnieniami.

Poruszone były interesujące młodzież tematy, między innymi:

– wybór osoby opiekuna usamodzielnienia – „kto to powinien być?”

– tworzenie indywidualnego planu usamodzielnienia – „co w nim zawrzeć, do czego się zobowiązujemy?”

– przebieg realizacji planu usamodzielnienia – „co zrobić gdy okazuje się, że pojawiają się jakieś trudności?”

– mieszkania treningowe – warunki przyznania, regulamin pobytu, opłaty

Młodzież miała okazję poznać osoby, które będą ich wspierać w procesie usamodzielnienia ze strony MOPR, zadawać pytania, rozwiać swoje wątpliwości.