UKS Sternik Szczecin obejmuje swoimi działaniami dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z problemami finansowymi, alkoholowymi, emocjonalnymi bądź psychicznymi. Organizuje czas wolny wychowankom placówek wsparcia dziennego oraz pobytu całodobowego na terenie miasta Szczecina, dba o ich wszechstronny rozwój psychofizyczny, organizuje treningi oraz zawody w różnych grupach wiekowych. Działalność UKS Sternik zapobiega procesowi demoralizacji młodzieży, wskazuje alternatywne formy spędzania czasu, uczy właściwych postaw społecznych, zasad zdrowej rywalizacji, pokazuje, że przez pracę nad sobą możliwe jest osiąganie sukcesów. Dzieci i młodzież z UKS Sternik zdobywają liczne nagrody na arenie ogólnopolskiej.

Uczniowski Klub Sportowy STERNIK
ul. Wszystkich Świętych 66 71-457 Szczecin NIP 851-313-74-12 REGON 320940793 Tel. 601587386

Skład Zarządu:
1. PREZES – Sławomir Kremer2. WICEPREZES – Bartosz Jurkiewicz3. SEKRETARZ– Waldemar Paszkiewicz

{module [166]}