W dniu 3 kwietnia 2022 r. Uczniowski Klub Sportowy STERNIK wraz z Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie zorganizował turniej – festyn PRZYJAŹNI POLSKO – UKRAIŃSKIEJ. Turniej połączony z festynem sportowym odbył się na obiektach przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie.

W zawodach brały udział całe rodziny uchodźców z Ukrainy oraz dzieci z placówek podległych Centrum. Celem realizacji turnieju było wsparcie dzieci z Ukrainy oraz ich integracja. Podczas zawodów każdy uczestnik otrzymał ciepły posiłek, słodycze, owoce oraz napoje. W turnieju udział wzięło 20 zawodników z Ukrainy oraz 35 ze STERNIKA. W ciągu całego turnieju obecny był trener reprezentacji Polski Domów Dziecka „Nadzieja na Mundial” Pan Krzysztof Kot. Każdy uczestnik turnieju otrzymał upominek w postaci sprzętu sportowego.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom sportowej postawy podczas zawodów. Dziękujemy Gminie Miasto Szczecin za finansowe wsparcie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem za pomoc w organizacji tak szlachetnej inicjatywy.

Solidarni Sternik nagranie Video