„Techniki pracy z niepożądanymi zachowaniami wychowanków oparte na założeniach terapii poznawczo – behawioralnej” prowadzonym przez Panią Beatę Dobińską.