W dniu 18 grudnia w POW „Przy fontannach” odbyło się spotkanie opłatkowe. Uczestniczyła w nim kadra placówki wraz z wychowankami, a także pani koordynator i pani psycholog. Do wspólnego stołu zaproszono również przedstawicieli grupy wolontariackiej z Coloplast Business Centre, którzy tego dnia – w imieniu Mikołaja – odwiedzili dzieci.

Spotkaniu towarzyszyła świąteczna atmosfera; uczestnicy wieczerzy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Pod pięknie przystrojoną choinką pojawiło się wiele prezentów, wychowankowie nie mogli się ich doczekać. W tym dniu wszyscy zostali obdarowani, a dziecięcej radości nie było końca.