Informujemy, że Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego wznawia swoją działalność od 15 lutego 2021 roku.

Placówka działa w reżimie sanitarnym, w godzinach 8:00 – 16:00.

Do placówki może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Przed wejściem na teren SPWD dziecku mierzona jest temperatura, po uprzednim podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego, obowiązkowo odkaża ręce.

 

Ponowne otwarcie SPWD