Wybraliśmy się do Puszczy Wkrzańskiej. Miły chłodek leśny pozwolił nam na zabawę w podchody. Na drużynę która wykonała po drodze wszystkie zadania na wieży czekał piękny widok + stolik słodkości. Warto było…!!!! Wychowawcy POW „Przy fontannach”.