Czy to duży czy to mały

lubi kolor biały.

Na podwórku marzenie nam się spełniło

bo śniegu nam nie poskąpiło.

Wojna na śnieżki się odbyła

i wynikiem zaskoczyła.