W grudniu 2018 roku rozpoczął się remont pomieszczenia przeznaczonego na salę tradycji klubu uczniowskiego Sternik w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie. Prace wykonywane są przez samych zawodników Sternika z Osówki, Maciejkowej Przystani oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego.

W sali tradycji prezentowana będzie historia osiągnięć sportowych począwszy od początków klubu uczniowskiego przy Pogotowiu Opiekuńczym, następnie przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, aż po czasy aktualne – Centrum Opieki nad Dzieckiem.  Chcemy zaprezentować osiągnięcia zespołowe oraz indywidualne w rożnych dyscyplinach sportowych, którymi zajmowali się zawodnicy Sternika od roku 2005 do czasów obecnych. Oficjalne otwarcie  SALI TRADYCJI STERNIKA planowane jest na marzec 2019r.

Wszystkich którzy posiadają zdjęcia dotyczące historii czy czasów teraźniejszych klubu Sternik serdecznie zapraszamy do udostępnienia.