Grupy z trzech Placówek Wsparcia Dziennego skorzystają w najbliższym czasie z warsztatów komputerowych organizowanych w pracowni komputerowej w Centrum Opieki nad Dzieckiem w ramach projektu „Samodzielni”. Program został dostosowany do wieku uczestników oraz do bieżących potrzeb dzieci, przed którymi nauka zdalna postawiła nowe wyzwania.

harmonogram zajęć: Harmonogram IV-VI.21