Dnia 12 kwietnia 2019 w Specjalistycznej Placówce Wparcia Dziennego odbyły się rodzinne wielkanocne warsztaty plastyczne. Było to drugie spotkanie projektu dla rodziców wychowanków SPWD „W stronę rodziny” – pod tytułem „Jajko, piszanka, kraszanka”.

Projekt „W stronę rodziny” to cykl comiesięcznych spotkań z rodzicami wychowanków SPWD. Jego głównym celem jest wpieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, a także w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z najbliższymi. Ponad to pochylamy się nad więziami w rodzinie, komunikacją między jej członkami, a także emocjami, które niejednokrotnie są trudnym tematem. Dodatkowo omawiamy kwestie, które usprawnią funkcjonowanie rodzin. Zależy nam na tym, by nie była to kolejna szkoła dla rodziców, przeprowadzona na schematycznym scenariuszu. Naszym atutem jest znajomość historii rodzin, a także ich przeżyć i trudności, z którymi się mierzą. Pozwala to na stworzenie atmosfery zaufania i bliskości, która będzie gruntem do wymiany doświadczeń i udzielania wsparcia emocjonalnego w trudnych chwilach.

Jajko, pisanka, kraszanka” to warsztaty plastyczne mające na celu integrację grupy, budowanie więzi, poczucia przynależności do danej grupy, poznanie tradycji wielkanocnych, wprowadzenie świątecznej atmosfery, tworzenie ozdób wielkanocnych, dekorowanie.

Rodzice wspólnie z dziećmi przystrajali koszyki na święconkę oraz dekorowali styropianowe jaja różnymi technikami.

To był bardzo dobry wspólnie spędzony czas!