Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat procesu usamodzielnienia, sporządzania Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. Prezentacja multimedialna była urozmaicona ćwiczeniami w grupie i dyskusją. Przed nami są kolejne spotkania, z pewnością do wielu zagadnień będziemy jeszcze wracać.