Udostępniamy zaktualizowany harmonogram warsztatów dla II edycji programu „Rejs ku dorosłości”

Rejs ku dorosłości- harmonogram- edycja 2020-2021-aktualizacja-22.06.2021