Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami :

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa