Informujemy, że uwzględniając zgłaszane trudności w kompletowaniu dokumentów związane z okresem wakacyjnym, termin zgłaszania kandydatów do programu „Sztuka Budowania” zostaje przedłużony do 28.08.2019 r., a do usług specjalistów mobilnego zespołu specjalistów do dnia 09.09.2019 r.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.